Kitchen King Pressure Cookware 5L


Cena
2 500 Kč

Značka

Kód produktu
2245

Skladem
ks
(2 ks na skladě)
Kitchen King Tlakový hrnec 5 L Tlakový hrnec, neboli papiňák je silnostěnný hrnec, který usnadňuje vaření při vyšším tlaku než je běžný tlak při vaření. Zhruba při 120 stupních vaření. Závaží na kontrolu tlaku Závaží pro kontrolu tlaku udržuje a kontroluje tlak páry uvnitř tlakového hrnce na konstantní úrovni během vaření. Plynule odvádí přebytečnou páru z tlakového hrnce. Pokud jej nepoužíváte, uložte jej samostatně. Čistěte pravidelně. Pojistka indikace tlaku Když je tlakový hrnec pod tlakem, kolík indikující tlak se nadzvedne. Podobně, když tlak uvnitř tlakového hrnce klesne na nulu, kolík klesne, což vám dává viditelnou indikaci, abyste tlakový hrnec bezpečně otevřeli. Extra bezpečnostní zatížení Dodatečné bezpečnostní závaží uvolňuje tlak, když tlak uvnitř tlakového hrnce stoupne více než je limitováno kvůli nějakému zablokování/překážce v odvzdušňovací trubici ovládání tlaku závaží pro ovládání tlaku. Systém řízeného uvolnění těsněníJedinečná funkce poskytuje dostatečnou bezpečnost v případě nahromadění nadměrného tlaku nebo nesprávné funkce ventilů závaží. Na okraji víka byl vytvořen výřez s malým otvorem, který umožňuje, aby těsnění trochu vyčnívalo a uvolňovalo páru při nadměrném nárůstu tlaku. Gumové těsnění je speciálně navrženo pro zajištění dlouhé životnosti. Neuděluje žádnou barvu, chuť ani vůni potravinám vařeným ve vašem tlakovém hrnci. Snadné otevírání a zavírání Rukojeti jsou navrženy tak, aby byly pohodlné, testovány na shodu s mezinárodními normami a vyrobeny z pevného, tepelně odolného bakelitu pro snadnou manipulaci a přenosnost. Tepelně odolné rukojeti Těžší tělo hrnce Kitchen King Pressure  Cooker 5 L Pressure Control Weight The pressure control weight maintains and controls the steam pressure inside the pressure cooker at a constant level while cooking. It continuously releases out the excess steam from the pressure cooker. When not in use, store it separately. Clean regulary. Pressure Indicating PinWhen the pressure cooker is under pressure, the pressure indicating pin rise above. Similarly, when the pressure inside the pressure cooker falls to zero, the pin will drop, thereby giving you a visible indication to safety open the pressure cooker. Extra Safety Weight The extra safety weight releases the pressure when the pressure inside the pressure cooker rises more than limitation due to some blockage/obstruction in the pressure control vent tube of pressure control weight. Controlled gasket Release SystemThe unique feature provides adequate safety in the event of build up of excess pressure or malfunctioning of the weight valves. A cut out with a small hole has been provides on the rim of the lid allowing the gasket to protrude out a little bit and release steam on excessive pressure build up. The rubber gasket is specially formulated to ensure long life. It does not impart any colour, taste or odour to the food cooked in your pressure cooker. Easy Opening and Closing Handles are desinged to be convenient, tested for conformance to International Standarts and made from sturdy, heat-resistant bakelite for ease of handling and portability. Heat Resistant Handles Control GRS